Post Archive by Month: January,2018

Agresija kod dece i kako je smanjiti

23 Jan

Agresivnost je česta karakteristika kod dece. Agresivno ponašanje se može manifestovati na više načina : bučno, otvoreno ili skriveno u oblicima. Takođe rekli smo da se može javiti kao verbalna agresija ( ismejavanje, vređanje, ucenjivanje…), fizičko napadanje drugih ( kada dete tuče i napada drugu decu), ili okrenuto protiv samog sebe ( kada dete udara glavom o zid ili

Read more