Muzička aktivnost

Muzika ima zadatak da podstiče i unapređuje različite vidove muzičkog razvoja deteta, ( opažajnog, pojmovnog, psihomotornog, vokalnog ), i samim tim razvija ljubav i interesovanje dece za muziku.

Muzička radionica se odvija kroz više aktivnosti, a to su:

  • Pevanje pesmica ( po sluhu i iz notnog teksta),
  • Slušanje pesme,
  • Sviranje i
  • Dečije stvaralaštvo.

Ishodi se realizuju u okviru aktivnosti, a preko sadržaja za koje se profesor samostalno opredeljuje na osnovu predloženih usmerenja.

U kontaktu sa vršnjacima deca kroz muzičku radionicu uče razbrajalice, pitalice, brzalice, izreke i poslovice i na taj način razvijaju ritam i govor.

Pevanje pesmica ima veoma značajno mesto u vaspitno-obrazovanom radu, koje utiče u velikoj meri na razvoj sluha, ritma i emocionalnog zivota dece, stvaranje estetskih navika i izgrađivanje muzičkog ukusa.