Socijalna inteligencija kod dece

08 Sep

Deca oko četvrte godine postaju socijalna bića i uglavnom su veoma zainteresovana za drugu decu i brzo uočavaju i usvajaju socijalne norme. U ovom uzrastu deca postaju sposobnija da se kontrolišu, da verbalizuju svoja osećanja i otvorenija su za rešenja koja ne podrazumevaju samo udaranje i vikanje. To je odlična prilika da im stvorite socijalne navike koje će im pomoći kroz detinjstvo.

Učite ih kako da se kolegijalno ponašaju pričajući sa njima o njihovim prijateljima i socijalnim situacijama uopšte. Ako sa ovim krenete kada su mali i nastavite u predškolskom uzrastu daćete im vredan emocionalni alat, koji će im omogućiti da postanu otvoreniji za razgovor o takvim temama kada budu u osnovnoj i srednjoj školi.

Radite na tome da dete bude osetljivo za iskustva drugih ljudi

Od suštinskog je značaja da deca razviju empatiju, ne samo tako što će biti prijatne osobe (mada to svako želi za svoje dete), već zato što je prepoznavanje socijalnih signala jedini način da funkcionišu u komplikovanom socijalnom svetu. Istraživanja u kojima su posmatrana deca, koja se pridružuju novoj socijalnoj grupi, pokazala da deca, koja posmatraju i usvajaju pravila grupe, budu spremno prihvaćena, dok ona koja to ne čine ostaju sa strane.

Uvedite koncept rešavanja problema tako da to rešenje bude dobro za sve

Dajte detetu primer. Jedan od primera je kada jedno dete želi da se igra presvlačenja, a drugo da se igra sa lutkama. Podstaknite decu da nađu rešenje koje će oba zadovoljiti. Mogu da odluče da se igraju tako što će presvlačiti lutke, a mogu odlučiti i da idu na ljuljašku. U svakom slučaju niko nije na gubitku.

Nadzirite igranje koliko je to potrebno, ali ostavite i malo slobode

Ako deca imaju više prilika da sama rešavaju probleme bolje će naučiti kako to da rade. Možda ćete ponekad morati da intervenišete. Deci su odrasli potrebni kako bi im pomogli da dolaze do uspešnog rešavanja međusobnih problema.

Držite se pravila da, bez obzira na sve, nema udaranja

Pomozite detetu da nađe način da kontroliše svoju ljutinu tako da ne povređuje druge. Učite ga da, ako ga drugo dete provocira i ne može to da izbegne, treba da potraži pomoć odraslih.

Budite svesni toga da predškolci istražuju kako deluje moć

Drugim rečima oni žele da dobiju ono što žele, ali još uvek uče kako da to postignu socijalnim interakcijama kojima neće povrediti druge. Deca će pratiti vaš primer kada je reč o korišćenju moći. Ako vi njih kažnjavate može se dogoditi da oni to rade drugima. Nemojte oklevati da pomognete detetu kada pregovara sa drugima. Ako vam se čini da je vaš četvorogodišnjak siledžija niste jedini.